1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do 10.00 dnia następnego, cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.
 2. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu, którego należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.
 3. Przy rezerwacji pobierany jest zadatek w wysokości 500 zł, który nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 4. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 5. Pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł w celu pokrycia ewentualnych szkód.
 6. Za każdy dzień pobytu dodatkowo pobierana jest opłata klimatyczna, której wysokość ustalana jest przez gminę Mielno.
 7. Ceny za pobyt w ośrodku są cenami umownymi.
 8. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu. Domki należy pozostawić w należytej czystości.
 9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 10. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych nie będących częścią wyposażenia pokoju.
 13. Parking na terenie ośrodka jest niestrzeżony. Właściciel ośrodka nie odpowiada za szkody wyrządzone na placu parkingowym.
 14. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka.
 15. Na terenie całego ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 16.  W celu zapewnienia komfortu dla wszystkich wczasowiczów zabrania się w domkach smażenia ryb, placków ziemniaczanych… itp.
 17. Po zajęciu domku prosi się o zapoznanie się z jego stanem technicznym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie właścicielowi.
 18. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 19. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zameldowane w naszym ośrodku(nie przyjmujemy gości z zewnątrz)